Cọc V63x63x6, la 40×4, thép D10 mạ kẽm nhúng nóng tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế …