Cáp điện cadivi, cáp đồng trần tiếp địa M50, M70, M95 …