Giới thiệu

HỆ SINH THÁI PHÂN PHỐI GIÁ GỐC

Tập hợp đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm và được training thường xuyên, có trình độ năng lực, đặc biệt luôn tận tâm với công việc là nền tảng để PHÂN PHỐI GIÁ GỐC GROUP được khách hàng tín nhiệm và phát triển.

 

 * Tầm nhìn, sứ mệnh: 

Phân phối giá gốc: mang lại giá trị sản phẩm mà khách

hàng sử dụng xứng đáng với đồng tiền bỏ ra ( đầu tư ).

Sự chuyển đồi số trong công nghiệp 4.0 là tất yếu, công ty phân phối giá gốc đã gia tăng chuyển đổi đồng bộ hóa Data, Big Data, Ai, …… trong xử lý giải pháp, đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh nhất, nâng cao giá trị và để trường tồn theo thời gian.